Selam!

Biz genelde sokakta yürürken çok heyecanlanırız, hatta o kadar heyecanlanırız ki kayboluruz. Sonra  bir bina çıkar karşımıza, taşıdığı bütün anılarla sokağın bir yerinde duran. Buluntu Bellek olarak binaların onlara bakanlara hikayeler anlattığına inanıyoruz. İçinde yaşadığımız şehir İstanbul’un geçmişten gelen yapılı çevresi sayısız çeşitlilikte katman içerse de en çok heyecanını duyduğumuz dönem, Erken Cumhuriyet Dönemi ve sonrasındaki süreç. Dönemin genel tarih içindeki önemi ve mimarlıktaki yansımaları araştırma konumuzu oluşturuyor. Görece yakın bir tarihte değişmeye başlayan mimari üslup ve tipolojiler kentsel hafızada değişikliklere neden olması açısından Buluntu Bellek için önemli. Araştırdığımız dönem içinde değişen ülke kimliği ve bunun mimari tipolojilere yansıması ve bütün bu değişimlerin içinde bulunduğu kent parçasında tetiklediği diğer değişimler bizi çok heyecanlandırıyor.

Taşkışla’dan Gizem ve Hilal olarak yola çıktık. Beyoğlu ve çevresinde gidebildiğimiz tüm kütüphanelerden ve okulun süreli yayınlarından bizi heyecanlandıran, döneme ait yapıları bulmaya çalışıyoruz ve çizimlerini/planlarını/fotoğraflarını arşivliyoruz.. Daha sonra, dönemin dergilerinden ve dönemle ilgili kitaplardan bulduğumuz yapılar hala yerinde duruyor mu?/ neler yaşadı?/ neler değişti? diye öğrenmek için sokaklarda yürümeye, binaları aramaya başlıyoruz. Zaman zaman bulduğumuz şey bizi çok heyecanlandırıyor, zaman zaman yerinde bulamayıp üzülüyoruz.O dönem içerisinde, dönem için önemli mimari akımlara öncelik etmiş yapıların yerinde bulduğumuz rezidanslar oldu. Bulduklarımızın içine girmeye, içinde yaşayanlarla konuşmaya, merdiven detaylarına sarılmaya! heyecanımızı çizimlerini yaparak, fotoğraf çekerek, video ses kaydı alarak ifade etmeye çalışıyoruz. Bazen de süreç tersine dönüyor, sokaklarda yürürken her gün yanından geçip mimarını, hikayesini, yılını merak ettiğimiz Cumhuriyet Dönemi apartmanlarının detaylarını bulmaya, mimari çizimlerini dergilerde aramaya başlıyoruz.

Sonra topladığımız tüm o güzel apartmanların üzerinden tekrar mimari üretim yapmak ve hikayesini dönemindeki bilgilerle ve günümüzdeki yaşantısıyla harmanlayarak tekrar üretmek üzerinde çalışıyoruz. Elimizdeki içeriği www.buluntubellek.info adresinde arşivliyor ve düzenli paylaşım yapmaya çalışıyoruz. Mimari belleğe sahip çıkarken, mimarlık eğitimi içinden biri olarak günümüzdeki koşulları, mimarlığın yaşantıyla ve anılarla ilişkisini tekrar ele alıyoruz.

gizem savcı// mimarlığı yiyor!// gergedanlara sahip çıkar// kitaplara sarılır// yolunu kaybetmeyi sever// naif en sevdiği kelimedir//

hilal bozkurt// mimarlığı içiyor!// fotoğraf çekip filmlerini saklar// ağaçlara sarılır// yazar, çizer, paylaşır// umudu paylaşmakta arar//

tolga aydoğdu // mimarlığı kokluyor! // kendisine sahip çıkmaya çalışıyor // insanlara sarılır // yazar, çizer, söyler, söylenir // balonlardan korkar//